Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego CD

Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk, 2014
Dział:
ISBN/ISSN: 9788385579793

 

Autor:

Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk, 2014

Dział:

ISBN/ISSN: 9788385579793

 Biblioteka Zabytków Polskiego Piśmiennictwa Średniowiecznego to unikatowy w skali europejskiej projekt edytorski zrealizowany w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Płyta DVD zawiera nową edycję krytyczną (transliteracja i transkrypcja wraz z aparatem krytycznym, cyfrowe podobizny rękopisów) najważniejszych zabytków piśmiennictwa średniowiecznego (do roku 1500) w języku polskim. Zamieszczona na płycie przeglądarka umożliwia oglądanie w osobnych oknach równocześnie okna z transliteracją i okna z transkrypcją lub każdej z nich pojedynczo wraz z oknem z podobizną oryginału. Publikacja niniejsza, zgodna ze współczesnym stanem wiedzy z zakresu edytorstwa dawnych tekstów, stanowi nowoczesną podstawę źródłową dla różnych dyscyplin mediewistyki polskiej: historii literatury, historii języka, historii kultury, historii prawa itd. Edycja została przygotowana pod kierunkiem prof. Wacława Twardzika przez zespół naukowy Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN w Krakowie oraz wybitnych badaczy staropolskiego piśmiennictwa z Poznania, Warszawy i Krakowa.

 Edycja zawiera:    1. Kazania świętokrzyskie   2. Kazania gnieźnieńskie   3. Kazanie praskie   4. Biblia królowej Zofii   5. Psałterz floriański   6. Psałterz puławski   7. Modlitwy Wacława   8. Ewangeliarz Zamojskich   9. Kodeks Suleda  10. Kodeks Działyńskich  11. Ortyle z rękopisu Biblioteki Ossolińskich  12. Ortyle z rękopisu Biblioteki Baworowskich tzw. Maciejowskiego  13. Wybór pieśni średniowiecznych