Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice

Tomasz Sobieraj

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2014
Stron: 207
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, 15
Dział:
ISBN/ISSN: 9784535837638

 

Autor: Tomasz Sobieraj

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2014

Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, 15

Dział:

Stron: 207

ISBN/ISSN: 9784535837638

Polska krytyka i myśl teatralna drugiej połowy XIX wieku tworzyły doniosły poznawczo dokument rodzimej świadomości estetyczno-kulturowej. Przejawiały się w tym dokumencie ślady ówczesnego kontekstu filozoficzno-estetycznego, wybrzmiewały w nim echa ideowych i światopoglądowych polemik oraz kluczowe problemy życia społecznego i narodowego w dobie zaborów. Zagadnienia te w różnorodny sposób omawiali i komentowali wybitni krytycy teatralni, ludzie teatru i pisarze zainteresowani sztuką sceniczną. Ich twórczości krytyczno- oraz estetycznoteatralnej dotyczy ta książka.