Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania

red. Henryk Chalupczak, red. Radosław Zenderowski, red. Ewa Pogorzała

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2015
Stron: 674
Dział:
ISBN: 9788377846353
 
 
 

 

Polityka etniczna (narodowościowa) w różnych swych aspektach i wymiarach stanowi przedmiot pogłębionych analiz naukowych zaledwie od kilku dekad. Nie bez znaczenia dla ożywienia dyskusji o narodzie, tożsamości narodowej, nacjonalizmie, politycznym znaczeniu mniejszości narodowych oraz wyzwaniach stojących przed polityką etniczną był upadek komunizmu i realnego socjalizmu oraz zdumiewająca interferencja dążeń do liberalnej demokracji i powrotu nacjonalistycznego dyskursu w polityce wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na strukturę książki składają się cztery części. W pierwszej - polityka etniczna analizowana jest w warstwie teoretycznej i metodologicznej. W drugiej - refleksje dotyczą wewnętrznych i międzynarodowych uwarunkowań polityki etnicznej, w trzeciej - polityki etnicznej nie tylko państw, ale także regionów (temat rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu) oraz w czwartej - rozważania koncentrują się na roli mniejszości narodowych i etnicznych w kształtowaniu polityki etnicznej.

Przeczytaj fragment