Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

System polityczny współczesnej Rumunii

Adam Burakowski

Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej, 2014
Stron: 262
Biblioteka Myśli Politycznej,
Dział:
ISBN/ISSN: 9788364753138

 

Autor: Adam Burakowski

Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej, 2014

Biblioteka Myśli Politycznej,

Dział:

Stron: 262

ISBN/ISSN: 9788364753138

Mimo że Rumunia należy do największych i najważniejszych państw Europy Środkowej, jej historia i współczesność są w Polsce słabo znane. Dotyczy to również rumuńskiej polityki, choć ten kraj jest często wskazywany jako istotny nasz partner w regionie i w Unii Europejskiej, a zatem polskie środowiska naukowe, opiniotwórcze i polityczne, a także inne osoby interesujące się sprawami publicznymi powinny dysponować na jego temat dużo większą wiedzą. Lektura książki Adama Burakowskiego może ten stan rzeczy zmienić. Autor kreśli wielostronną panoramę systemu politycznego Rumunii, ukazując jego korzenie w rumuńskiej tradycji i ewolucję od 1989 r. do dziś. Przedstawia najważniejsze wydarzenia i procesy polityczne ostatniego ćwierćwiecza, poczynając od obalenia Nicolae Ceausescu, poprzez kolejne wybory parlamentarne i prezydenckie, powstawanie i rozpady partii politycznych, gwałtowne protesty społeczne, konflikty na szczytach władzy wykonawczej i inne znaczące dla rumuńskiej polityki zdarzenia. Prezentuje sylwetki najważniejszych rumuńskich polityków – prezydentów, premierów, liderów partyjnych, m.in. Iona Iliescu, Petre Romana, Theodora Stolojana, Emila Constantinescu, Victora Ciorbei, Traiana Băsescu, Victora Ponty i Klausa Iohannisa – i rozważa wpływ, jaki wywarli na system polityczny swego kraju. Ukazuje sposób działania i rolę Sądu Konstytucyjnego i administracji lokalnej, a także znaczenie mediów. Przedstawia wpływ starań o przystąpienie do UE i następnie członkostwa w niej na politykę wewnętrzną Rumunii. Analizuje formalne ramy funkcjonowania systemu politycznego – w tym konstytucje z 1991 i 2003 r. – ale i wpływ na niego osobowości głównych jego twórców i aktorów oraz kultury politycznej społeczeństwa. To gruntowne wprowadzenie w świat rumuńskiej polityki, która korzysta z rozwiązań typowych dla stabilnych europejskich demokracji, ale ma zarazem swą specyfikę, czyniącą ją tym ciekawszą dla zewnętrznego obserwatora.