Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zeszyty prasoznawcze 2015/2 (222)

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2015
Zeszyty Prasoznawcze,
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323340096

 

Autor:

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2015

Zeszyty Prasoznawcze,

Dział:

ISBN/ISSN: 9788323340096

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych.

W numerze m.in.:

  Aleksandra Wagner: Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu. Komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej 213
  Małgorzata Majewska: Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem 224
  Bożena Gulla: Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych 238
  Krzysztof Puchalski: Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie 255
  Aleksandra Hulewska: Asertywność a stres, poczucie własnej skuteczności i satysfakcja z pracy doświadczane przez lekarzy 276
  Maria Łoszewska-Ołowska: Chory polityk, celebryta, zwykły Kowalski. Granice dozwolonego rozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjenta 284
  Teresa Sasińska-Klas: Zdrowie i opieka zdrowotna w odbiorze społecznym (w świetle badań opinii publicznej w Polsce w latach 2009–2014 301

  PRZEKAZ
  Weronika Świerczyńska-Głownia, Teresa Sławińska: The television series in the digital age as one of the forms of aiding education and social transformation in views on public health 319
  Katarzyna Pawlak-Sobczak: Obraz lekarza – serial telewizyjny kontra rzeczywistość 337
  Irena Wolska-Zogata, Monika Wójta-Kempa: Między rynkiem a odpowiedzialnością społeczną mediów. Analiza wybranych magazynów o zdrowiu... 347
  Jolanta Lenartowicz-Skrzypczak: Starość „w zwierciadle mediów 365
  Anna Ewa Koprowicz, Urszula Kwapisz: Wpływ mediów zachodniopomorskich na profilaktykę raka piersi na tle porównawczym 387
  Jacek Wojsław: Ideologizacja przekazów ikonograficznych o tematyce zdrowotnej w czasach PRL: w poszukiwaniu wizualnego stereotypu 405

  PROMOCJA
  Agnieszka Hess: Crush Cancer! The communication strategy of the Rak’n’Roll Foundation as an example of an alternative form of communicating about health 423
  Małgorzata Winiarska-Brodowska: Strategie komunikacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia 440
  Magdalena Pataj: Polskie kampanie społeczne promujące zdrowie – analiza wybranych przykładów 449
  Agnieszka Piasecka: Komunikowanie o zdrowiu: tworzenie „środowiska nadziei”. 463
  Agnieszka Szymańska: A typology of the public relations strategy employed by pharmaceutical firms on the Polish market – An analysis of selected examples and their market conditioning 474
  Dorota Narewska: Komunikacyjna dysfunkcja. Definiowanie zdrowia seksualnego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Kościół katolicki na przykładzie wybranej publicystyki 493

  WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW
  Małgorzata Posyłek: Nowy wymiar komunikowania o zdrowiu czy medialny fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 515
  Anna Latos: Komunikowanie w A&E. Studium przypadku 530
  Jarosław Bułka, Andrzej Izworski, Ireneusz Wochlik, Łukasz Folwarczny: Inżynieria biomedyczna – partner medycyny w komunikowaniu o innowacjach medycznych 547