Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Modus XV. Prace z historii sztuki

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2015
Stron: 300
Dział:
ISBN/ISSN: 16419715XV
Wydanie papierowe

50,00 45,00

Pozycja dostępna

 

Autor:

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2015

Dział:

Stron: 300

ISBN/ISSN: 16419715XV

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” od 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykułu, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Natomiast, aby uatrakcyjnić czasopismo, opracowano jego nową szatę graficzną oraz zwiększono format.

W piętnastym tomie czasopisma szczególnej uwadze Czytelników polecamy rozpoczynający tom artykuł wybitnej postaci związanej z historią sztuki w Polsce, ś.p. Profesora Jerzego Gadomskiego. Jest to ostatni napisany przez Profesora tekst, wspomnieniowy i bardzo osobisty. W tomie odnaleźć także można artykuły autorstwa Marty Graczyńskiej, Masza Sitek, Jakuba Adamskiego, Michała Sobali, Kingi Blaschke i Michała Kurzeja, Michała Hankusa, Mateusza Łepkowskiego, Aleksandra Stankiewicza, Natalii Kończal, Elżbiety Pytlarz, Anity Kunikowskiej oraz  wnikliwe recenzje publikacji historyczno-artystycznych napisane przez Agatę Dworzak,  Tadeusza J. Żuchowskiego, Martę Graczyńską, Marię Jastrzębską i Kamilę Twardowską, Michała Kurzeja.