Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Porównywalne - nieporównywalne. Metoda komparatystyczna

red. Okasna Weretiuk, red. Barbara Ludwiczak

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2015
Stron: 214
Dział:
ISBN: 9788379962419
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Oksana Weretiuk

Granice metody porównawczej

 

I. SŁOWO, OBRAZ, DŹWIĘK – LITERATURA A INNE SZTUKI

 

Weronika Lipszyc, Granice władzy wzroku. Problematyka widzenia w polskiej krytyce i teorii sztuki drugiej połowy XIX wieku w ujęciu komparatystycznym

Małgorzata Andrzejak-Nowara, Literatura a teatr na przykładzie Sprawy Jerzego Jarockiego

Monika Lach, Książka a film – Król Maciuś Pierwszy

 

II. OBCOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, IMAGO

 

Anetta Mandzyn, Oblicza Inności i Obcości w życiu i twórczości malarsko-literackiej Dantego Gabriela Rossettiego

Izabela Biurowiec, W poszukiwaniu siebie – problem akulturacji i asymilacji przedstawiony w powieściach Imiennik Jhumpy Lahiri i Jasmine Bharati Mukherjee

Barbara Ludwiczak, Obcy i obca – porównanie wizerunków cudzoziemców i cudzoziemek w powieści The way we live now Anthony’ego Trollope’a

Agnieszka Łepkowska, Tłumaczenia polsko-chińskie na przykładzie literatury romantycznej. Zarys problemu

 

III. ROZWAŻANIA O METODZIE I GRANICACH PORÓWNANIA

 

Jakub Belina-Brzozowski, Wschód i Zachód: pułapki filozoficznej komparatystyki oraz filozoficznych przekładów (na przykładzie buddyjskiego pojęcia śūnyata)

Ewa Róża Janion, Filhellenizm i komparatystyka kulturowa. Próba sformułowania propozycji metodologicznej

Sylwia Majdasz, Literatura polsko-żydowska w badaniach komparatystycznych

 

IV. FAKTY I KOMBINACJE KOMPARATYSTYCZNE

 

Aleksandra Paluch, Przestrzeń miejska w powieści Mięso Martina Harníčka oraz Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości Bogdana Madeja

Agnieszka Wojcieszek, Kategoria kobiecości oczami Reymonta i Gorkiego

Magdalena Niemra, Opisy pór roku według Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa (na podstawie wybranych utworów)

Paweł Spyra, Obraz Ukrainy w książce reportażowej Anny Strońskiej Dopóki milczy Ukraina oraz w po-wieści Włodzimierza Odojewskiego Zasypie wszystko, zawieje

Ewelina Szarek, Nieskończoności zmysłem dusza się pomnoży… – możliwości komparatystyczne rozpatrywania infinitum (wstęp do rozważań)

 

Indeks nazwisk