Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Inspiracje chrześcijańskie w etyce / Christian Inspirationsin ethics

Piotr Duchliński , Andrzej Kobyliński , Ryszard et Moń

Wydawnictwo: Akademia Ignatianum, 2016
Stron: 290
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376142616

 

Autor: Piotr Duchliński , Andrzej Kobyliński , Ryszard et Moń

Wydawnictwo: Akademia Ignatianum, 2016

Dział:

Stron: 290

ISBN/ISSN: 9788376142616

Autorzy opracowania zwracają uwagę na wielką różnorodność współczesnych form uprawiania etyki chrześcijańskiej. Monografia zawiera m.in. analizę relacji istniejącej między obrazem świata i przedzałożeniami etyki chrześcijańskiej oraz podejmuje problem uzasadnienia godności człowieka w świecie postmetafizycznym. Interesujące są także rozważania o powinności człowieka, której nie da się ustalić w sposób teoretyczny, ponieważ jest ona swego rodzaju idiomem postępowania. W niektórych przypadkach właściwe odczytanie kodu powinności może stać się źródłem czynów ponadobowiązkowych, chwalebnych, a nawet heroicznych, dzięki którym świat podąża w stronę dobra.

Z recenzji dr hab. Anny Drabarek, prof. APS

Czytelnik znajdzie w monografii wiele cennych treści dotyczących wpływu naturalistycznego obrazu świata i człowieka na etykę wyrastającą z inspiracji chrześcijańskich. Autorzy opracowania przekonują, że różne modele etyki chrześcijańskiej są możliwe także dzisiaj, gdy mamy do czynienia z odrzuceniem klasycznej wizji rzeczywistości. Chrześcijańskie rozumienie moralności nie stanowi jakiegoś monolitu czy zamkniętego systemu. Wiele różnych koncepcji etycznych, wyrastających z chrześcijańskiej wizji świata i człowieka, podejmuje dialog z myślą współczesną. Etyka inspirowana myślą chrześcijańską stanowi także dzisiaj bardzo potrzebną i atrakcyjną formę oceny moralnej czynów ludzkich.

Z recenzji dra hab. Piotra Mazura, prof. Ignatianum