pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Książka jest zbiorem 28 wcześniej publikowanych esejów autora

(głównie na łamach kwartalnika literacko-artystycznego Akcent).

Esejów, których bohaterami są współcześni artyści lubelscy,

reprezentanci jednego z najciekawszych - zdaniem autora -

środowisk twórczych w Polsce.


(c) Księgarnia Akademicka