Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wywłaszczenie i nacjonalizacja nieruchomości na tle reform reform rolnych w Polsce po 1918 roku. Studium prawnohistory

Jakub Pokój

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2016
Stron: 180
Dział:
ISBN: 9788323340911
 
 
 

 

Jakub Pokój

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2016

Dział:

Stron: 180

ISBN: 9788323340911

Niniejsza książka jest pogłębioną analizą przyczyn i skutków regulacji prawnych w przedmiocie reform rolnych w Polsce z czasu przed drugą wojną światową oraz po niej. Problematyka ta w omawianych okresach miała bardzo duże znaczenie. Od wieków niezałatwiona kwestia „głodu ziemi" na wsi nie tylko stanowiła poważny problem społeczny, ale także miała niezwykle ważny wymiar polityczny. Nie bez powodu jedną z reform rolnych w okresie międzywojennym uchwalono, gdy u granic Rzeczypospolitej stały wojska sowieckie. Po wojnie zaś pretendujący do pełni władzy komuniści obwołali się obrońcami uciemiężonych chłopów bezrolnych i małorolnych. Autor rozważa obie te perspektywy w bardzo wnikliwy sposób, zauważając także wpływ owych regulacji na ustrój rolny we współczesnej Polsce. Dogłębne spojrzenie na całość omawianej problematyki stanowi o wartości tej publikacji.
Z recenzji dr hab. Izabeli Lewandowskiej-Malec