Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego

red. Filip Wolański , red. Leszek Ziątkowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Chronicon, 2016
Stron: 196
Dział:
ISBN/ISSN: 9788394616656
Wydanie papierowe

27,00 24,30

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Filip Wolański , red. Leszek Ziątkowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Chronicon, 2016

Dział:

Stron: 196

ISBN/ISSN: 9788394616656

 Słowo wprowadzające / 9 

Wykaz skrótów / 11 PROFESOR CZAPLIŃSKI I JEGO WSPÓŁCZEŚNI / 13 KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI, Lwowscy historycy współtwórcami wrocławskiego ośrodka badań historycznych. Prof. dr hab. Karol Maleczyński / 15 BOGDAN ROK, Wrocławscy historycy dziejów wczesnonowożytnych / 27 LESZEK ZIĄTKOWSKI, Władysław Czapliński wobec przemian w PRL w latach 1980-1981. Przyczynek do poznania wyobrażeń inteligencji polskiej o możliwości i zakresie zmian politycznych w Polsce / 31 ROBERT KOŁODZIEJ, "Anatomia sejmu 1640 roku" Władysława Czaplińskiego na tle badań nad parlamentaryzmem staropolskim / 41 FILIP WOLAŃSKI, Problematyka religijna w dorobku Władysława Czaplińskiego / 49 JERZY MAROŃ, Historia wojskowości wczesnonowożytnej w badaniach Władysława Czaplińskiego / 57 W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ PROFESORA WŁADYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGO / 77 STEFANIA OCHMANN-STANISZEWSKA, Władysław IV w świetle pism politycznych z lat 1648-1668 / 79 MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK, "Opisanie podróży rzymskiej na kapitułę generalską...". Zapiski kapucyna Ignacego Filipeckiego z 1789 roku / 91 AGNIESZKA KNYCHALSKA-JASKULSKA, Sejmik elekcyjny nowogródzki 1733 roku / 103 JAKUB WĘGLORZ, Obcość i inność. Czy chory to inny? / 111 ALEKSANDRA ZIOBER, Dwie ostatnie elekcje Wazów jako przyczynek do awansu majątkowego i urzędniczego wybranych rodzin Wielkiego Księstwa Litewskiego / 123 JUSTYNA BĄK, Temperantia duchowym lekiem na melancholię. Cnota wstrzemięźliwości w barokowym dyskursie kaznodziejskim zakonów pustelniczych / 141 DANIEL WOJTUCKI, "Żywe trupy": wiara w powracających zmarłych w świetle wydarzeń w jednym ze śląskich miast w latach 1591-1592 / 151 MARCIN MIKUSEK, Staropolski ogląd świata - kilka słów o badaniach nad percepcją człowieka staropolskiego / 163 Bibliografia / 175