Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krajobraz semantyczny wsi i miast. Znak, symbol, rytuał

red. Józef Marecki, red. Lucyna Rotter

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2016
Źródła Monastyczne;
Stron: 296
Dział:
ISBN: 9788374385176
 
 
 

 

SPIS TREŚCI:

Józef Marecki, Lucyna Rotter
Słowo wstępne

Czesław DŹWIGAJ
Pomnik jako charakterystyczny znak tożsamości wizualnej
Wacław W. SZETELNICKI
Pamięć historyczna w krajobrazie miasta Legnicy – dylematy wokół destruktywnego pobytu armii sowieckiej
Marek PETRO
Vizuálny štýl mesta a vidieka na slovensku – morálny aspekt
Ludwig SCHMAHL
Rozwój historyczny Blankenheim, od czasów rzymskich do okresu wpływu administracji francuskiej i pruskiej oraz perspektywy przyszłego rozwoju
Peter ŠTURÁK
Význam katolíckych univerzít a ich znakov v mestách na príklade Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove
Daniel SLIVKA
Pamätné a sakrálne miesta súčasného judaizmu
Peter TIRPÁK
Kristovo hlásanie v mestách a dedinách ako predobraz súčasnej katechézy
Maksymilian KUŚKA
Miejsce klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie wśród lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX stulecia
Józef MARECKI
Kłosy w polskiej heraldyce świeckiej
Lucyna ROTTER
Funkcja semantyczna stroju na przykładzie portretów i fotografii ziemian polskich
Ludwik FREY
Symbolika klasztornego wirydarza
Andrzej GIZA
Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka
Bernadett PUSKÁS
Значення краєвиду в іконописі
Magdalena FICOŃ
Od emblematów do plakatów. Kontinuum czy nowa forma?
Joanna LUBECKA
Spór o słowa. Rola semantyki w polsko-niemieckim krajobrazie historycznym
Peter BORZA
Premeny Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine