Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej

red. Tomasz Chachulski, red. Dorota Kielak, red. Ślusarska Magdalena

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015
Stron: 598
Dział:
ISBN: 9788380900790
 
 
 

 

Zbiór szkiców zadedykowanych prof. Teresie Kostkiewiczowej, które powstały jako wyraz szczególnej pamięci o roli, jaką prof. Kostkiewiczowa odegrała w tworzeniu środowiska filologicznego UKSW. W tomie znalazły się prace badawcze z zakresu historii literatury polskiej i obcej od XVIII w. do czasów współczesnych, teorii literatury, teksty poświęcone wybranym problemom kultury antycznej, zagadnieniom edytorskim oraz językoznawczym. Obszar problemowy poruszanych zagadnień jest bardzo szeroki: w największym zbiorze prac historycznoliterackich widać ogromne zróżnicowanie. Ich autorzy nie tylko podejmują refleksję na temat rozmaitych problemów literatury na przestrzeni trzech stuleci, ale też czynią to z wielu perspektyw badawczych: genologicznej, intersemiotycznej, geoliterackiej czy też badań nad recepcją literatury. W różnorodności tej spotykają się nie tylko odmienne perspektywy badawcze, ale także kolejne pokolenia badaczy.