Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Literatura rosyjska wobec historii i wartości

red. Kazimierz Prus, red. Agnieszka Lis-Czapiga

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016
Stron: 164
Dział:
ISBN: 9788379963164
 
 
 

 

Lucjan Suchanek

Studia nad Rosją i Słowianami. Filologia a kulturologia

Anna Toczyńska-Pęksa

Obraz przyrody w późnej liryce Piotra Wiaziemskiego

Сергей A. Подсосонный

Идея русской жертвенности: от Ф.М. Достоевского до современности

Агнешка Лис-Чапига

Тема человеческого бытия в восприятии Сергея Маковского

Мартына Сенкевич

Мотив измены в Отчаянии Владимира Набокова

Kazimierz Prus

Modlitwy poetyckie Jana Bernarda

Jolanta Greń-Kulesza

Kategoria losu we współczesnej literaturze rosyjskiej. Twórczość Ludmiły Ulickiej

Ewa Pańkowska

Postmodernizm w literaturze rosyjskiej – wariant Wiktora Pielewina (Pie-lewinowscy „nieludzie” na podstawie wybranych utworów)

Halina Mazurek

Małe formy w nowej dramaturgii rosyjskiej

Анна Маронь

Образ «маленького человека» в драматургии Николая Коляды

Наталья Малютина

Процессы приращивания смысла и контекстная интерпретация пьес Александра Марданя