Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku

Kolaszyński Mateusz , ,

Wydawnictwo: , 2016
Stron: 338
ISBN/ISSN: 8323342250

 

Autor: Kolaszyński Mateusz , ,

Wydawnictwo: , 2016

Stron: 338

ISBN/ISSN: 8323342250

Monografia jest interesującym i dojrzałym studium na temat służb specjalnych III Rzeczypospolitej Polskiej, ukazuje ich ewolucję w kontekście zmian politycznych, a także pośrednio uwikłanie w politykę. Świadczy o erudycji Autora oraz o jego zdolności zarówno do syntezy, jak i analizy. Widać, że kwestie omawiane w książce ma ON dokładnie przemyślane, że ma swój wypracowany pogląd, swoje zdanie, które potrafi wyraźnie przedstawić i umotywować.
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Zięby
Dr Mateusz Kolaszyński - asystent w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół organizacji i funkcjonowania służb specjalnych w demokracjach konstytucyjnych. W ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zrealizował projekt badawczy pt. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy rozwoju".