Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

De Re militari 2017/1 (4)

red. Witold Biernacki

Wydawnictwo Infort Edition, 2017
Stron: 188
Dział:
ISBN: DERE4
 
 
 

 

Od Redakcji

Do rąk Szanownych Czytelników, po przerwie, oddajemy kolejny czwarty już numer czasopisma historycznego De Re Militari. Czasy, w których obecnie żyjemy, możemy określić mianem swoistej „rewolucji” wydawniczej. I być może, nie będzie wcale wielkiej przesady, jeśli porównamy rezultat zachodzących zmian w sposobie wydawania książek i czasopism, z efektami wprowadzenia ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga, dzięki czemu jego epokowe odkrycie wyznaczyło na całe stulecia sposób wydawania. Dziś na rynku zaczynają przeważać wydawnictwa elektroniczne, co należy uznać na swojego rodzaju „rewolucję” wydawniczą. W dobie, w której niejednokrotnie upadają dotowane czasopisma, De Re Militari stara się dzielnie utrzymać na rynku wydawniczym, z czego jesteśmy dumni i za co jesteśmy wdzięczni naszym Czytelnikom oraz Autorom tekstów, bez których ten numer jak i planowane następne nie mogłyby powstać.
    Tradycyjnie już zachowujemy zasadę interdyscyplinarności, dlatego też na początek oddajemy głos W. Biernackiemu oraz T. Szelągowi, którzy zabiorą nas w czasy starożytne, prosto na pole bitwy pod Nemeą oraz zapoznamy się z kulisami śmierci cesarza Konstansa. O roli wczesnopiastowskich łuczników dowiemy się od J. Juszyńskiego, który na podstawie średniowiecznych kronik dokonał analizy tego zagadnienia. Militarne wydarzenia epoki nowożytnej zostały zaprezentowane w czterech tekstach. Najpierw będziemy mieli okazję zapoznać się z niuansami polityki prowadzonej przez Jerzego II Rakoczego. Lata 1648-1657 to czasy burzliwych zmian i okres wyczerpujących wojen, które toczyła Rzeczpospolita. Wydarzenia tego czasu sprzęgły się ambicjami politycznymi krewkiego Siedmiogrodzianina. Pozostając w wieku XVII, nasz wzrok z Siedmiogrodu, przeniesiemy na wschód Europy, gdzie w latach 1663-1664 rozegrały się dwie bitwy pomiędzy Rzecząpospolitą a Rosją – pod Kosuliczami i Drokowem. Początek wieku XVIII to czas dwóch wielkich konfliktów europejskich, w których walka toczyła się o prymat na Zachodzie, Północy i Wschodzie Europy. Walko o Petersburg i Kronszlot oraz oblężenie Landau, to jedne z wydarzeń tych długoletnich konfliktów. Po epoce koronek i peruk, przeniesiemy się w wiek pary. Tutaj czekają na nas opowieści o Polakach w Persji, barwna historia Indian w służbie Konfederacji oraz przyjrzymy się zmaganiom narodów na polach Custozy. Palące słońce, pył i piasek będzie na towarzyszył w opisie zmagań Brytyjczyków w dolinie Szatt al-Arab. Z Mezopotamii, przenieśmy się do Afryki, wprost do Czadu w sam środek toczącej się wojny domowej. Na koniec, zgłębimy się w historię Krzyża Wiktorii oraz rozpatrzymy kwestię obrony terytorialnej i jej perspektywy historycznej.
    Mamy nadzieję, że zgromadzone w tym numerze teksty, pozwolą Czytelnikom poszerzyć wiedzę, a przede wszystkim rozbudzą chęć do dalszego zgłębiania tej tematyki na łamach naszego czasopisma. Pragniemy również poinformować, że w następnym numerze będziemy kontynuować wątki już rozpoczęte, a także kilka nowych, niezwykle pasjonujących tematów.

 

Zawartość numeru:

 

Od redakcji

Witold Biernacki
Bitwa nad Nemeą (394 rok przed Chrystusem)

Tomasz Szeląg
Śmierć cesarza Konstansa

Jakub Juszyński
Rola polskich łuczników w bitwach epoki wczesnopiastowskiej w X-XIII w. w świetle wybranych kronik

Marcin Markowicz
Polityka Jerzego II Rakoczego wobec Rzeczypospolitej w latach 1648-1657 (zarys problemu)

Igor Babulin
Kosulicze i Drokow. Dwie bitwy podczas kampanii zimowej Jana Kazimierza w 1663-1664 roku

Damian Płowy
Oblężenie i zdobycie Landau w 1702 roku

Łukasz Pabich
Walki o Petersburg i Kronszlot w 1705 roku

Tomasz Toporowski
Generał Stand Watie i Organizacja Pięciu Cywilizowanych Plemion w służbie Skonfederowanych Stanów Ameryki

Grzegorz Wojciechowski
Polacy w Persji - likwidacja  batalionu  „Bagaderan” w 1838 r.

Marcin Suchacki
Custoza 1866: bitwa narodów

Łukasz Kowalewski
Opanowanie delty Szatt al-Arab przez Brytyjczyków. Listopad-grudzień 1914. Cz. I

Krzysztof  Kubiak
Krzyż Wiktorii. Okruchy z dziejów najwyższego brytyjskiego odznaczenia bojowego

Jarosław Dobrzelewski
Wojna w Czadzie (1965-1990 r.)

Paweł Szymon Skworoda
Obrona terytorialna a doświadczenia historyczne