Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Etyka, rodzina, społeczeństwo, t. 2

red. Andrzej Garbarz , red. Wiesław Matyskiewicz , red. Magda Urbańska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
Stron: 334
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379964161
Wydanie papierowe

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Andrzej Garbarz , red. Wiesław Matyskiewicz , red. Magda Urbańska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017

Dział:

Stron: 334

ISBN/ISSN: 9788379964161

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część I

PODSTAWY AKSJOLOGICZNE FUNKCJONOWANIA RODZINY

 

Waldemar Furmanek

Dojrzałość aksjologiczna. Eksplikacja pojęcia

Ewa Kochanowska

Rodzina jako źródło doświadczeń aksjologicznych – wartości wychowawcze preferowane przez rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym

Małgorzata Półtorak

Wartości rodzinne w opiniach młodzieży licealnej

Grzegorz Grzybek, Agnieszka Bielak

Małżeństwo a gender. W poszukiwaniu etosu życia małżeńskiego

Andrzej Garbarz

Człowiek w sytuacjach troski i opieki

Artur Łacina-Łanowski

Mediacja facylitatywna a próba odniesienia do uwarunkowań etycznych

 

Część II

RODZINA JAKO PODSTAWOWE ŚRODOWISKO ŻYCIA

 

Katarína Mayerová

Následky výchovného pôsobenia v rodine

Sabina Zalewska

Więzi w związku. Doświadczenia i narracje małżeńskie

Magda Urbańska

Małżeństwo i kohabitacja w opiniach młodych kobiet

Anna Śniegulska

Role rodzicielskie matki i ojca w percepcji młodzieży studiującej

Beata Romanek

Komunikacja międzypokoleniowa w opinii studentów

 

Danuta Ochojska

Relacje z teściową. Stereotypy a rzeczywistość

Wiesława Walc

Prawo dziecka do wychowania w rodzinie i jego realizacja we współczesnej Polsce

Martyna Kawińska

Determinanty jakości życia rodzinnego w Europie

 

Część III

RODZINA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

 

Barbara Żmuda

Rodzina wobec współczesnego kryzysu wartości moralnych

Zbigniew Chodkowski

Czynniki wpływające na dysfunkcjonalność rodziny w opinii studentów Wy-działu Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Aneta Rejman

Instytucja asystenta rodziny w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wybrane aspekty

Iwona Malorny

Profilaktyka wobec uzależnienia od internetu w praktyce szkolnej pedagoga specjalnego

Magdalena Jakubczak

Rodzina w obliczu wyzwań – poszukiwanie nowej tożsamości we współczesnym świecie

Agata Majewska

Współczesny obraz komunikacji interpersonalnej w rodzinie a kształtowanie relacji rodzinnych – szanse czy zagrożenia?

Mariusz Dymura

Przemoc w rodzinie a funkcjonowanie „Niebieskiej Karty” na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Bochni

Adam Pityński

Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie

Maria Łukaszek

Respektowanie prawa kobiet do wolności seksualnej przez więźniów młodych dorosłych