Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla starego druku

red. Magdalena Rowińska , red. Leszek Śnieżko

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017
Dział:
ISBN/ISSN: 9788364203985

 

Autor: red. Magdalena Rowińska , red. Leszek Śnieżko

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017

Dział:

ISBN/ISSN: 9788364203985

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede wszystkim dawał możliwość identyfikacji dzieła…  (K. Piekarski, 1930)


Na jubileusz 15-lecia istnienia NUKAT-u, centralnego katalogu polskich bibliotek naukowych i akademickich, oddajemy do rąk Koleżanek i Kolegów – katalogerów zbiorów specjalnych, odnowione i zmienione, drukowane wydanie instrukcji „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla starego druku” autorstwa Haliny Mieczkowskiej, starszego kustosza dyplomowanego, od 1994 roku kierowniczki Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Instrukcja ta w obecnym kształcie to z jednej strony wyraz respektu Autorki wobec dorobku teoretyków i praktyków opracowania katalogowego książki dawnej – pobrzmiewa w nim bardzo silnie bibliograficzna szkoła Alodii Kaweckiej-Gryczowej i Kazimierza Piekarskiego, z drugiej zaś – odważny krok w stronę standardu RDA, wprawdzie wyraźniej widocznego w naszej tegorocznej edycji formatu dla książek nowych, ale i tu z konsekwentnymi powiązaniami, za co odpowiedzialność ponoszą nasi Redaktorzy: Magdalena Rowińska i Leszek Śnieżko.

Autorce należą się słowa szczerego  podziękowania za podjęcie trudnego wyzwania – pogodzenia tradycji ze współczesnością, ogólniej – za twórczy wkład w dzieło opracowania starych druków w katalogu centralnym NUKAT.


W imieniu Centrum NUKAT BUW życzę twórczego i przyjemnego korzystania z instrukcji w codziennej pracy.


Ewa Kobierska-Maciuszko, Centrum NUKAT BUW