Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznym

Michał Barański

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo, 2017
Stron: 132
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322632321

 

Autor: Michał Barański

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo, 2017

Dział:

Stron: 132

ISBN/ISSN: 9788322632321

Termin „informacja” funkcjonuje w wielu aktach normatywnych obowiązujących w polskim porządku prawnym, stanowiąc  pojęcie bardzo złożone. Z niego zaczęły wyodrębniać się grupy poglądów określające zakres znaczeniowy informacji w ujęciu prawnym. W celu ustalenia zakresu tego pojęcia w prezentowanej publikacji sięgnięto do dorobku innych dziedzin nauki (np. nauk ekonomicznych) oraz języka potocznego. Ukazano także relację między informacją a danymi osobowymi oraz bazami danych.  Zaakcentowano też relację terminu „informacjaˮ w ujęciu przedmiotowym względem terminu „informacjaˮ w ujęciu czynnościowym. Zasygnalizowano również uregulowanie informacji w szczególności w prawie konstytucyjnym, administracyjnym, karnym oraz cywilnym. Przeprowadzono analizę zależności prawnych między reklamą, informacją handlową i ekonomiczną oraz omówiono kwestie terminologiczne dotyczące informacji w zakresie prawa prasowego.