Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Magiczna przestrzeń Złotej Bramy w Malborku

Bogna Jakubowska

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU, 2016
Stron: 505
Dział:
ISBN: 9788360518663
 
 
 

 

Bogna Jakubowska

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU, 2016

Dział:

Stron: 505

ISBN: 9788360518663

SPIS TREŚCI

   SŁOWO OD WYDAWCY

   PODZIĘKOWANIA

   WSTĘP

I. EGZEGEZA DZIEL SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ

II. IKONOGRAFIA I SYMBOLIKA ZŁOTEJ BRAMY W MALBORKU

III. SZCZĘSNEGO SKIBIŃSKIEGO REINTERPRETACJA TREŚCI ZŁOTEJ BRAMY

IV. DYSPUTA AUTORKI Z EGZEGEZĄ SZCZĘSNEGO SKIBIŃSKIEGO

  1.OBRAZY I IDEE TEMATU "SADU OSTATECZNEGO' - WARIANTY OBRAZOWE

  1.1 PARUZJA, ZWORNIK Z RELIEFEM CHRYSTUSA SĘDZIEGO

  1.2 SYMBOLIKA "PANIEN MĄDRYCH I GŁUPICH". EKLEZJA I SYNAGOGA

  1.3 APOKALIPTYCZNE BESTIARIUM. "KRÓL ANJOŁÓW PRZEPAŚCI" CZY KRÓL SALOMON?

  1.4 IKONOGRAFIA KRÓLA SALOMONA

  1.5 SYMBOLIKA MOTYWÓW ROŚLINNYCH ZŁOTEJ BRAMY

V. POLITYCZNA EGZEGEZA ZŁOTEJ BRAMY W MALBORKU

  1. WPROWADZENIE - "TRZECIA" EKSPLANACJA PROGRAMY IDEOWEGO ZŁOTEJ BRAMY

  2. WOJNA I WŁADZA W DOKTRYNIE KOŚCIOŁA

  3. IDEE ZŁOTEJ BRAMY ODCZYTANE PRZEZ MARIANA DYGO

  4. SZTUKA I PROPAGANDA WŁADZY KRZYŻAKÓW W EGZEGEZIE MARIANA KUTZNERA

CZĘŚĆ I:

  4.1 POJĘCIE I EXEMPLA OBRAZOWE

  4.2 ZAMEK KRZYŻACKI A WZORZEC NIEBIAŃSKIEJ JERUZALEM

  4.3 ZAMEK I KLASZTOR - RELIGIJNOŚĆ KRZYŻAKÓW

  4.4 METAFIZYCZNA INTERPRETACJA ZAMKÓW I KRZYŻACKICH DZIEŁ SZTUKI

CZĘŚĆ II:

  PORTALE W MALBORKU I BIERZGŁOWIE NA TLE EKSPLANACJI AUTORKI

  ZŁOTA BRAMA W MALBORKU

  PORTAL W BIERZGŁOWIE

  4.5 IKONOGRAFIA PORTALU

  4.6 INSKRYPCJA

  4.7 SYMBOLE I IDEE PORTALU

  5. ZŁOTA BRAMA W UJĘCIU KAZIMIERZA POSPIESZNEGO

VI. DATOWANIE PORTALU - DATOWANIE SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU WYSOKIEGI

  1. HIPOTEZA JANA POWIERSKIEGO - GRÓD CZY CEGLANY ZAMEK?

  1.1 HIPOTEZA I JEJ APOLOGECI

  1.2 WYMOWA ŹRÓDEŁ

  1.3 WERYFIKACJA HIPOTEZY "GRODOWEJ"

  1.4 ZELTLAGER CZY BRYŁA CEGLANA?

  1.5 WIRTUALNY GRÓD I MUROWANY ZAMEK

  2. HIPOTEZA KARLA HEINZACLASENA - STYL DECYDUJĄCY CZY ŹRÓDŁA?

  3. HIPOTEZA BERNARDA JESIONOWSKIEGO - DWIE FAZY KSZTAŁTOWANIA ZŁOTEJ BRAMY?

VII. ŚWIĄTYNIA I PRZEDSIONEK - ARCHETYP I SYMBOL

VIII. CONCLUSIO

IX. COMMENTARIUM IN SCRIPTURA

ŹRÓDŁA BIBLIJNE, KSIĘGI I ICH SKRÓTY

BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI

INDEKS OSÓB I MIEJSCOWOŚCI