Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Jan Kupiec (1841-1909). Śląski pisarz ludowy i działacz społeczno-oświatowy

red. Danuta Kocurek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2017
Stron: 168
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365432803
Wydanie papierowe

24,00 21,60

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Danuta Kocurek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2017

Dział:

Stron: 168

ISBN/ISSN: 9788365432803

Książka „Jan Kupiec (1841–1909) – śląski pisarz ludowy i działacz społeczno-oświatowy” zredagowana przez dr Danutę Kocurek ukazuje nam – warte upamiętnienia i przypomnienia – dokonania tytułowego bohatera tej publikacji. Dociekania autorów nie są wyłącznie retrospektywne, nie ograniczają się do badań historycznych, ale także ukazują aktualność dziedzictwa społeczno-oświatowego Jana Kupca i zwracają uwagę na inspiracje, które obecnie można czerpać z jego działalności. To ważne, że w danej społeczności lokalnej – na ziemi pszczyńskiej – podejmuje się i koordynuje zespołowe badania nad dokonaniami postaci, które wydatnie kształtują historyczną tożsamość tej społeczności i zarazem popularyzuje się dokonania historycznych postaci, czerpiąc z nich ważne dla współczesności inspiracje. Książka ta powinna stanowić również zapowiedź całej serii publikacji monograficznych o śląskich pisarzach ludowych i działaczach społeczno-oświatowych, w poczet których wpisuje się znamienita postać Jana Kupca. Należy bowiem badać i eksponować rolę osób zaangażowanych w działalność społeczno-oświatową w dziejach śląskiej krainy. W publicznych debatach zaś trzeba konsekwentnie zwracać uwagę na niezbędność różnych form działalności społeczno-oświatowej przyczyniających się do kształtowania ludzi o światłym umyśle i wielkim sercu.

dr hab. Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach____________________________________


Spis treści

Wstęp
Dokonania Jana Kupca w zakresie kultury i oświaty
Marcela Kanafek-Lewandowska, Jan Kupiec – wspomnienia rodzinne
Ewa Maria Ryguła, Środowisko społeczne Łąki w czasach Jana Kupca
Ilona Gumola, Spuścizna pisarska i język utworów Jana Kupca – wybrane aspekty
Danuta Kocurek, Działalność Jana Kupca w świetle korespondencji skierowanej do niego
Wybrane listy Jana Kupca do poznańskiej „Oświaty”
Aleksander Spyra, Elementy folkloru w poemacie „Cyganka” Jana Kupca
Aleksander Spyra, Popularyzowanie postaci Jana Kupca w latach 1904–2013

Oświata szkolna i pozaszkolna na Ziemi Pszczyńskiej na przełomie XIX i XX wieku
Danuta Kocurek, Oświata w powiecie pszczyńskim w XIX stuleciu – zarys problematyki
Danuta Kocurek, Czytelnictwo na Ziemi Pszczyńskiej w drugiej połowie XIX wieku – do 1918 roku

Współczesne inspiracje działalnością społeczno-oświatową Jana Kupca
Andrzej Pokorny, Repertuar zespołu regionalnego „DOLANIE” z Łąki ze szczególnym uwzględnieniem pieśni Jana Kupca
Paweł Ziebura, Działalność Towarzystwa Miłośników Łąki w ukazywaniu dziedzictwa kulturowego regionu i dokonań Jana Kupca
Krystyna Świerkot-Żmij, Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej pt. Działalność społeczno-kulturalna Jana Kupca z Łąki w 175 rocznicę urodzin
Urszula Chrobok-Sztoler, Edukacja regionalna w dobie globalizacji – kilka refleksji z warsztatu regionalisty
Grzegorz Sztoler, Cyfryzacja dorobku kulturowego Ziemi Pszczyńskiej jako szansa na jego zachowanie i upowszechnienie. Refleksje ze współpracy ze Śląską Biblioteką Cyfrową w Katowicach
Noty o autorach