Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne. Tom 12. Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe

red. Marzanna Kuczyńska , red. Jan Stradomski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2017
Stron: 276
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365432476
Wydanie papierowe

36,00 32,40

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Marzanna Kuczyńska , red. Jan Stradomski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2017

Dział:

Stron: 276

ISBN/ISSN: 9788365432476

Spis treści

Wstęp
Красимир Станчев
Св. Климент Охридский: ученик и учитель, создатель школы и традиции
Маргарита В. Живова
„Светило, воссиявшее с Запада” как топос в древнеславянской гимнографии и гомилетике
Евелина Минева
Охридското книжовно средище като посредник между старобългарската и византийската литература
Aleksander Naumow
Św. Kliment Ochrydzki jako duszpasterz
Мая Иванова
Ролята на наставника в житията на софийските мъченици
Izabela Lis-Wielgosz
Monaster Sveta Trojica Pljevaljska na mapie kultury, sztuki i piśmiennictwa dawnej Słowiańszczyzny
Ryszard Grzesik
Czy Kraków był „Trzecim Rzymem”? Na kanwie dzieła Franka Kmietowicza – Kiedy Kraków był „Trzecim Rzymem”
Сара Маццони
Кирилло-Мефодиевское наследие в Анти-Энциклике И. В. Платонова
Марина Чистякова
О переводах с латыни в Речи Посполитой в XVII в. (цикл сказаний из Луга духовного Иоанна Мосха в музейной редакции Пролога)
Jerzy Ostapczuk
Stare druki tetraewangelii lwowskich i ich miejsce wśród innych cyrylickich ksiąg z tekstem Dobrej Nowiny
Владимир Мякишев
Habent sua fata libelli: „стертая” история одного виленского экземпляра Литовского Статута 1588 года
Teresa Chynczewska-Hennel
Mistrz i uczniowie. Akademia Kijowsko-Mohylańska w dyskusjach krytyków i zwolenników
Alicja Z. Nowak
Bracka oferta wydawnicza a odnowa kapłaństwa w Rzeczypospolitej – wybrane przykłady (pierwsza połowa XVII w.)
Tomasz Hodana
Ostróg – Lwów – Athos. Iwan Wiszeński i wielkie ośrodki kultury prawosławnej
Bohumil Jiroušek
Historyk Josef Kalousek o dziejach czeskiego kielicha w okresie przedhusyckim
Наталья Пуминова
Гносеологические аспекты Православного исповедания и Собрания короткой науки о вере Петра Могилы
Miran Štuhec
Wyjątkowe znaczenie słoweńskiego protestantyzmu i rola w nim Primoža Trubara
Peter Zubko
Vzdelanostná a kultúrna úroveň uniatskeho kléru na východe Slovenska v polovici 18. storočia vo svetle prameňov latinskej cirkvi