Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Prawo wobec kultury i sztuki

red. nauk. Jacek Sobczak , red. nauk. Katarzyna Chałubińska-Jentkieiwcz , red. nauk. Ksenia Kakarenko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, 2018
Stron: 331
Dział:
ISBN/ISSN: 9788381076333

 

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują bardziej szczegółowe problemy, takie jak promocja kultury i sztuki czy opodatkowanie artystów. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest szeroko rozumiana problematyka kultury i sztuki oraz niektóre aspekty polityki kulturalnej państwa.

W monografii omówiono m.in.:

  • europejską perspektywę digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego,
  • ochronę dóbr kultury,
  • twórczość artystyczną jako dobro osobiste,
  • wykorzystywanie utworów w przestrzeni publicznej,
  • promocję kultury i sztuki w radiu i telewizji,
  • prawo do dziedzictwa kulturowego w orzecznictwie trybunałów w Strasburgu i Luksemburgu.

Adresaci:
Książka stanowi cenne źródło informacji dla prawników, urzędników oraz wszystkich osób zawodowo związanych z obszarem kultury, sztuki i ochrony zabytków w Polsce.