Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nauka w służbie człowiekowi

red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, red. Adam Jezierski

OFICYNA WYDAWNICZA ATUT-WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE WITOLD PODEDWORNY, 2016
Studium Generale Universitatis Wratislav;
Stron: 376
Dział:
ISBN: 9788379772575
 
 
 

 

Wybrane zagadnienia przedstawione w czterech rozdziałach pokazują, w jaki sposób nauka ubogaca człowieka i jest mu pomocna. Umożliwia poznanie świata w różnej skali, od kosmosu do mikroświata. Archeologia i historia odtwarzają dzieje człowieka na Ziemi. Interdyscyplinarne studium - obejmujące biologię, fizykę, biochemię, genetykę, medycynę, a także psychologię - umożliwia diagnozowanie patologii w organizmie człowieka oraz podejmowanie odpowiedniej i skutecznej terapii. Osiągnięcia z zakresu genetyki i biomedycyny dają możliwości przedłużania życia człowieka oraz innych organizmów. Człowiek na przestrzeni dziejów tworzył dzieła kultury. Przedstawiono przykłady twórczości człowieka z różnych dziedzin. Niniejszy tom zawiera niektóre wykłady i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na interdyscyplinarnym seminarium Studium Generale w roku akademickim 2014/2015 oraz niektóre w roku 2015/2016.