Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne

Piotr Eberhardt

Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy, 2017
Stron: 358
Dział:
ISBN: 9788365350145
Wydanie drukowane
 

35,00 31,50

Pozycja dostępna

 

Piotr Eberhardt

Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy, 2017

Dział:

Stron: 358

ISBN: 9788365350145

 Niniejsza książka, składająca się z dwunastu esejów, poświęcona jest tematyce związanej z rozwojem słowiańskiej myśli geopolitycznej. Przedstawiono dokonania twórcze klasyków rosyjskiej geopolityki (np. Danilewskiego i Dusińskiego) oraz współczesnych (np. Dugina). Wszyscy oni głosili idee utworzenia wielkiego, ekspansywnego imperium rosyjskiego. Poznanie tych koncepcji we współczesnej sytuacji geopolitycznej nabiera złowrogiej aktualności. Poza prekursorami rosyjskiej geopolityki uwzględniono również osiągnięcia konceptualne czołowych geopolityków ukraińskich. W dużym stopniu dzięki ich dokonaniom rozwinęła się idea narodu ukraińskiego, domagającego się własnej niezależnej państwowości. Przedstawiono również poglądy geopolityczne czeskich i słowackich działaczy politycznych, którzy odegrali doniosłą rolę przy formowaniu się po I wojnie światowej wspólnego państwa Czechów i Słowaków. 

 Zbiór szkiców geopolitycznych prof. Piotra Eberhardta jest doskonałą oraz pouczającą ilustracją jednej ze szkół geopolitycznych, bardzo intensywnie rozwijanych zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Autor skupia się na programach i koncepcjach badaczy słowiańskich, ponieważ na tym obszarze, z racji jego charakteru i doświadczeń historycznych, tego rodzaju poszukiwania miały istotne znaczenie dla kształtowania narodowej polityki. (fragment Wstępu Leszka Moczulskiego).