Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stosunki polsko-egipskie w latach 1927-1945

Antoni Przemysław Kosowski

Dialog. Wydawnictwo Akademickie, 2017
Stron: 282
Dział:
ISBN: 9788380025851
 
 
 

 

"Praca Antoniego Przemysława Kosowskiego jest specyficzną i równocześnie, wbrew pozorom, trudną w realizacji. Polska i Egipt są przecież położone w zupełnie odmiennych strefach geopolitycznych. Są również krajami całkowicie odmiennymi kulturowo, cywilizacyjnie oraz religijnie. Jej specyfika, w pozytywnym sensie tego słowa, wiąże się również z faktem, że praca dotyczy stosunków dwóch krajów, które po zakończeniu I wojny światowej wybijały się na niepodległość. Różnica sprowadzałaby się jedynie do tego, że tempo uzyskiwania wolności   w przypadku Egiptu było wolniejsze".

Prof. dr hab. Michał J. Zacharias, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

"Chciałbym podkreślić dużą, niepodlegającą żadnej dyskusji wartość naukową rozprawy Antoniego Kosowskiego. Jest to praca o charakterze fundamentalnym dla wszystkich zainteresowanych dziejami stosunków Polski ze Wschodem muzułmańskim".  

Prof. dr hab. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki

dr Antoni Przemysław Kosowski - absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Studiował język arabski w Aleksandrii. Autor książki Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach. Zjednoczonych oraz monografii poświęconej polskiemu orientaliście, Witoldowi Rajkowskiemu. Uczestnik projektu dokumentacyjno-badawczego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze, poświęconego historii kontaktów polsko-egipskich. Laureat grantu Prorektora ds. Nauki  i Współpracy z Zagranicą UKW w Bydgoszczy oraz Polonia Aid Foundation Trust (PAFT) w Londynie.