Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. I: Od początku do 1638 roku

Rajmund Pietkiewicz

Wydawnictwo: Pallottinum Wydawnictwo, 2016
Stron: 758
Dział:
ISBN/ISSN: 9788370148126
Wydanie papierowe

60,00 54,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Rajmund Pietkiewicz

Wydawnictwo: Pallottinum Wydawnictwo, 2016

Dział:

Stron: 758

ISBN/ISSN: 9788370148126

Tom pierwszy jest poświęcony głównie drukowanej po polsku Bibii z okresu renesansu, którego ramy chronologiczne dla polskiego edytorstwa biblijnego wyznacza z jednej stron druk pierwszego biblijnego tekstu w języku polskim (1518/1519) a z drugiej likwidacja oficyny w Rakowie (1638).

W pierwszej części zarysowano europejskie i polskie tło, na którym powstało i rozwinęło się rodzime edytorstwo biblijne.

Część druga zawiera historię i opis polskich rękopiśmiennych przekładów Pisma Świętego z końca średniowiecza i początków odrodzenia, które bezpośrednio poprzedziły pojawienie się wydań drukowanych a następnie opisy poszczególnych wydań drukowanych z tekstami biblijnymi po polsku.

Część trzecia dokonuje syntezy zgromadzonego i opisanego materiału.

Niniejszy tom zawiera bogaty materiał ilustracyjny. Fotografie dobrano w taki sposób, aby umożliwiały czytelnikowi studium układu tekstu i metatekstu, najważniejszych rozwiązań typograficznych oraz artyzmu rękopisów i starych druków. Do tomu pierwszego dołączono również mapę, która prezentuje wszystkie ośrodki polskiego edytorstwa biblijnego w renesansowej Rzeczypospolitej i zawiera także inne ważne miejscowości, których nazwy pojawiają się w tekście. (Ze wstępu autora do t.I)