Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Dzieje najnowsze 2017/4

Wydawnictwo: Instytut Historii PAN, 2017
Dział:
ISBN/ISSN: 04198824
Wydanie papierowe

18,00 16,20

Pozycja dostępna

 

Autor:

Wydawnictwo: Instytut Historii PAN, 2017

Dział:

ISBN/ISSN: 04198824

Spis treści

Studia i artykuły 

Setna rocznica rewolucji bolszewickiej w 1917 r. Marek Kornat 5-6  

Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa narodów do samostanowienia Wojciech Materski 7-28  

Skazani na Francję – polskie działania dyplomatyczne w państwach ententy w 1917 roku Małgorzata Gmurczyk-Wrońska 29-49  

Japonia wobec rewolucji bolszewickiej w Rosji, 1917–1922 Jakub Polit 51-73  

Kwestia polsko-czechosłowackiej współpracy wojskowej w Rosji (listopad 1917 – styczeń 1918). Koncepcje Tomáša G. Masaryka Jan Wiśniewski 75-96  

Program czy improwizacja? Idee polityki zagranicznej państwa sowieckiego Marek Kornat 97-112  

Rocznice „rewolucji rosyjskiej” w propagandzie władz sowieckich w latach 1933–1939 Dariusz Jeziorny 113-134  

Władze wojskowe, cywilne i kościelne a problem cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej – studium na przykładzie świątyń Suwałk, Łomży i Augustowa Piotr Zubowski 135-163  

Zjazdy norymberskie w oczach amerykańskich obserwatorów 1933–1938 Paulina Sołuba 165-184  

Rola aparatu represji w kontrolowaniu granicy państwowej na przykładzie ziemi kłodzkiej w latach 1949–1956 Krzysztof Łagojda 185-211  

Trójmiejskie życie kulturalne w stanie wojennym i… „powojennym” Joanna Grey 213-239  

Artykuły recenzyjne i recenzje  

Pierwsza połowa XX stulecia. Europejska droga „do piekła i z powrotem” Michał Jerzy Zacharias 241-266  

Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja niepodległej Ukrainy Przemysław Sołga  267-277  

Recenzje 278-296  

In Memoriam  

Piotr S. Wandycz (20 IX 1923 – 29 VII 2017). Historyk Europy Środkowo-Wschodniej, intelektualista, emigrant Rafał Stobiecki 297-304  

Piotr Wandycz. Historyk polskiej dyplomacji Marek Kornat 305-311  

Życie naukowe  

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!» Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914–1918”, Toruń, 19–20 X 2017 Mateusz Hübner 313-317