Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski, t. 5. Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość

red. Anna Szwed-Walczak , red. Łukasz Jędrzejski , Ewa red. Maj

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2017
Stron: 460
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322790236

 

Autor: red. Anna Szwed-Walczak , red. Łukasz Jędrzejski , Ewa red. Maj

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2017

Dział:

Stron: 460

ISBN/ISSN: 9788322790236

[…] O zainteresowaniu badaczy świadczy fakt, iż jest to piąta publikacja z cyklu „bezpieczeństwo” przygotowana przez pracowników Wydziału Politologii UMCS. Zebrane […] doświadczenia ułatwiły określenie pola i metod badawczych, ale także uznanie ich ewolucji. Świetnie oddaje to tytuł przedstawionego tomu Metamorfozy (gr. Metamorfosis, czyli przemiany). Obrazuje on uniwersalność problematyki bezpieczeństwa, która jak się wydaje musi być ciągle aktualizowana, chociażby w związku z narastaniem nowych zagrożeń, co oddaje określenie „kultura strachu” charakteryzujące współczesną cywilizacje europejską. […] Ważne są […] aspekt prospektywny, ale także możliwość wykorzystania dorobku przeszłości mogącego stanowić swoistą „podpowiedź”, jak radzić sobie w sytuacji niepewności czy szerzej leków zbiorowych. Za zasadne […] uznaję wyodrębnienie dwóch komplementarnych części: „teraźniejszość” i „historia”. W drugiej części, co naturalne, znalazły się artykuły odzwierciedlające zainteresowania poszczególnych badaczy. Mimo iż dotyczą różnych okresów z historii Polski, to mogą być istotne na zasadzie przykładu do optymalizacji decyzji politycznych dotyczących tytułowego zagadnienia. […] Przedstawione opracowanie zostało przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym, posiada czytelną i klarowną strukturę oraz poprzedzone zostało zasadnie wstępem. (Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Radomskiego)