Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Szkice ze stylistyki lingwistycznej

Jarosław Wierzbiński

Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2017
Stron: 142
Dział:
ISBN/ISSN: 9788380887732

 

Autor: Jarosław Wierzbiński

Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2017

Dział:

Stron: 142

ISBN/ISSN: 9788380887732

Opracowanie Jarosława Wierzbińskiego dobrze wpisuje się w nurt współczesnych badań nad tekstem literackim z uwzględnieniem jego trzech wymiarów: strukturalnego, spójnościowego i pragmatycznego. Autor podzielił monografię, muszę to podkreślić, w sposób oryginalny na dwie części. Pierwsza napisana jest po polsku, druga – po rosyjsku. Język wywodu jako kryterium podziału mnie przekonuje. Stwarza ono możliwość zapoznania się z opisem podobnych zagadnień w dwu językach. Już sama taka konfrontacja w obrębie jednego opracowania jest poznawczo cenna dla rusycystów, bo przecież do nich monografia jest głównie adresowana. Tak więc polski czytelnik o języku Zoszczenki i Czechowa przeczyta po polsku, natomiast o okazjonalizmach Majakowskiego - po rosyjsku. Z recenzji prof. UŚ dra hab. Andrzeja Charciarka