Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Mińsk 1919

Lech Wyszczelski

Bellona.Wydawnictwo, 2017
Historyczne Bitwy;
Stron: 292
Dział:
ISBN: 9788311151154

 

Lech Wyszczelski

Bellona.Wydawnictwo, 2017

Historyczne Bitwy;

Dział:

Stron: 292

ISBN: 9788311151154

Opisywane w tej książce wydarzenia odnoszą się do 1919 r. i w zasadzie koncentrują się na przygotowaniu, przeprowadzeniu i skutkach zajęcia Mińska jako centrum polityczno-kulturalnego Białorusinów, narodu nieśmiało aspirującego do własnej państwowości. Była to największa bitwa tej wojny stoczona w pierwszym roku jej trwania. Ale w opracowaniu tym zostały także przybliżone wydarzenia militarne ją poprzedzające, w tym wyprawa wileńska oraz opanowania przez Polaków dwóch znaczących miast – Wilejki i Mołodeczna – które stanowiły podstawę do operacji zajęcia Mińska.


Zamierzeniem autora było też pokazanie, jak opisywane wydarzenia wkomponowane były w cele polityki wschodniej obozu piłsudczykowskiego, w szczególności do utworzenia federacji państw pod polskich kierownictwem, aby odgrywać znaczącą rolę w polityce europejskiej. Czy były to plany oparte na realnej ocenie sytuacji?