Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

red. Krzysztof Drabik , red. Marek Żyla

Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej, 2017
Stron: 274
Dział:
ISBN/ISSN: 9788375235821

 

Autor: red. Krzysztof Drabik , red. Marek Żyla

Wydawnictwo: Akademia Sztuki Wojennej, 2017

Dział:

Stron: 274

ISBN/ISSN: 9788375235821

Bezpieczeństwo jest konstytutywnym atrybutem człowieka określającym właściwie każdy aspekt jego aktywności, zarówno w aspekcie ilościowym i jakościowym. Różnicą gatunkową pojęcia bezpieczeństwa jest nie tylko zachowanie ciągłości trwania, najczęściej redukowanego do egzystencji biologicznej, ale przede wszystkim osiąganie adekwatnych do potrzeb i wyobrażeń poziomów jakościowych, wyrażających się w realnych i potencjalnych perspektywach rozwojowych. Antropologiczna i ogólnie humanistyczna płaszczyzna refleksji nad bezpieczeństwem sytuuje tę problematykę, przede wszystkim w obszarze rozwoju kultury, w tym refleksji uniwersalnej i abstrakcyjnej. Współcześnie analiza zjawisk i zdarzeń determinujących bezpieczeństwo podmiotów wymaga znajdowania związków przyczynowo-skutkowych w złożonej postmodernistycznej rzeczywistości (materialnej i niematerialnej). Globalny zasięg zjawisk, powszechna systemowość, wzrost znaczenia kategorii ryzyka, implikują konieczność permanentnego redukowania wszelkich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa od sfery podmiotowej, do bezpieczeństwa personalnego.