Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Brudny terroryzm. Zagrożenia terrorystyczne w energetyce jądrowej

Witold Mazurek

WAM, 2017
Stron: 194
Dział:
ISBN: 9788327714145

 

Witold Mazurek

WAM, 2017

Dział:

Stron: 194

ISBN: 9788327714145

Autor podejmuje podejmuje bardzo ważny, choć mało popularny w rodzimej literaturze naukowej temat szeroko pojętych zagrożeń terrorystycznych dla energetyki atomowej. Czyni to głównie – choć nie tylko – w kontekście bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Wybór tego zagadnienia zasługuje na uznanie z dwóch powodów. Po pierwsze, stanowi istotny przyczynek do dyskusji na temat bezpieczeństwa planowanej od lat pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Mimo poważnych problemów i wątpliwości na starcie tego programu, dyskusja naukowa dotycząca możliwych zagrożeń dla jej funkcjonowania jest czymś niezwykle potrzebnym. Po drugie, podjęta przez Autora problematyka ma charakter interdyscyplinarny, wymagający wiedzy z kilku diametralnie różnych dyscyplin naukowych. Mimo to, Autor świetnie się w nich orientuje.

Dr hab. Miron Lakomy

Jak wskazuje Autor, głównym zagadnieniem badawczym jego opracowania jest związek pomiędzy możliwościami przeprowadzenia cyberataku na elektrownię nuklearną (w szczególności na potencjalną polską elektrownię pozyskującą energię z procesów jądrowych), mimo stosowania w takich obiektach wysokich standardów zabezpieczeń fizyczno-technicznych, a bezpieczeństwem państwa lub regionu, w którym dana instalacja funkcjonuje. Problem ten jest sformułowany bardzo trafnie i głęboko osadzony w nauce o bezpieczeństwie. Warto tutaj podkreślić, że w nauce o bezpieczeństwie do tej pory nie poruszano tego zagadnienia w ramach odrębnego kompleksowego opracowania. Jest to więc problem z jednej strony bardzo ważny, a z drugiej wciąż jeszcze niedostatecznie naukowo opracowany. Okoliczność ta oczywiście podnosi merytoryczny walor tej pracy.

Prof. dr hab. Robert Zawłocki

 

Witold Mazurek – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, teoretyk i praktyk w zakresie bezpieczeństwa, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie. Doświadczenie praktyczne nabył w trakcie pracy w centralnych organach administracji rządowej, m.in. w służbach specjalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Autor artykułów i publikacji traktujących o fenomenie bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Inicjator projektu ,,Oblicza bezpieczeństwa", stanowiącego zbiór artykułów, przemyśleń ludzi nauki, którzy zajmują się kwestiami szeroko pojętego bezpieczeństwa w różnych jego aspektach.