Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej

Dorota Gierszewski

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2017
Stron: 328
Dział:
ISBN: 9788323343073
Wydanie papierowe

39,90 35,91

Pozycja dostępna

 

Dorota Gierszewski

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2017

Dział:

Stron: 328

ISBN: 9788323343073

Książka wyrasta z refleksji nad zaangażowaniem obywatelskim w odniesieniu do życia publicznego w kontekście doświadczeń polskich i niemieckich. Zaangażowanie to przejawia się w aktywności mieszkańców w różnych obszarach przestrzeni lokalnej. Partycypacja stwarza możliwość uczenia się obywatelskości, szczególnie przez osoby dorosłe. Edukacja obywatelska jest więc procesem, który ułatwia poznawanie życia społecznego i sprawne w nim funkcjonowanie.
W publikacji poddano analizie edukacyjne aspekty aktywności podejmowanej w przestrzeni lokalnej w ramach budżetów obywatelskich. Założono, że budżety są narzędziami niwelacji niedorozwoju mechanizmów partycypacji społecznej i demokratyzacji istotnych sfer życia publicznego. Omówiona idea umożliwia członkom społeczeństwa współzarządzanie na poziomie lokalnym i aktywność w sferze publicznej. Stwarza szansę uczenia się obywatelskości, rozumienia zasad funkcjonowania demokratycznego państwa, kształtuje postawy i umiejętności, w wyniku których możliwe staje się zaangażowanie obywatelskie. Tezą publikacji jest stwierdzenie, że lokalne zaangażowanie obywatelskie uznać można za kategorię stanowiącą płaszczyznę realizacji dążeń jednostek do poczucia współdziałania i współbycia w szerszym kontekście społecznym.

„Praca zawiera dobry i wiarygodny, inteligentnie skonstruowany opis: genezy, ewolucji form, kontekstu społeczno-ekonomicznego, a także funkcji edukacji obywatelskiej w środowisku lokalnym na terenie Polski i Niemiec. Wskazuje twórców i specyfikę tej edukacji, jej złożoność, liczne uwarunkowania oraz możliwość kontynuowania edukacji obywatelskiej jako ważnego stymulatora aktywności społecznej mieszkańców środowiska lokalnego".
Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Aleksandra

Dorota Gierszewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jej pracy naukowo-badawczej ważne miejsce zajmuje andragogika, edukacja obywatelska oraz badanie społeczeństwa obywatelskiego. Autorka wielu publikacji naukowych i opracowań badawczych oraz organizatorka projektów i konferencji dotyczących tych zagadnień. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą. Zasiada w gremiach doradczych i organach zarządczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych instytucji.