Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Prawna regulacja medycznie wspomaganej prokreacji w Polscei wybranych państwach europejskich. Wybrane problemy

Agata Niżnik-Mucha

Księgarnia Akademicka, 2016
Stron: 194
Dział:
ISBN: 9788376387932
 
 
 

 

Agata Niżnik-Mucha

Księgarnia Akademicka, 2016

Dział:

Stron: 194

ISBN: 9788376387932

 

Niniejsza monografia jest poświęcona prawnym aspektom medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce. Wśród procedur medycznie wspomaganej prokreacji szczególne miejsce zajmuje procedura zapłodnienia pozaustrojowego, wywołująca ogromne zainteresowanie i spory w dyskusji społecznej. W zakresie jej oceny podzieleni są także bioetycy oraz środowiska medyczne i prawnicze. Wynika to z różnych przyczyn, zarówno filozoficznych, jak i światopoglądowych. Napięć i nieporozumień narosłych wokół procedury zapłodnienia pozaustrojowego nie zażegnało uchwalenie przez polski parlament długo wyczekiwanej ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Fundamentalnym założeniem przeprowadzonych badań, których efekty prezentuje książka, było uznanie, że racjonalny dyskurs prawniczy nad takimi kwestiami jak: wolność prokreacyjna jednostki, status zarodków ludzkich in vitro, procedura zapłodnienia pozaustrojowego i związane z nią możliwe interwencje medyczne, których podmiotami są zarodki ludzkie, wymaga przede wszystkim odniesienia się do Konstytucji RP jako aktu tworzącego aksjologiczny i normatywny trzon statusu człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej. Istotne znaczenie mają również standardy prawnomiędzynarodowe, wypracowane w tym zakresie m.in. w ramach Rady Europy. Wątek komparatystyczny w książce skupia się wokół przedstawienia dwóch modeli regulacji prawnej medycznie wspomaganej prokreacji, tj. modelu „godnościowego” (realizowanego w Republice Federalnej Niemiec) i modelu „wolnościowego” (realizowanego głównie w Wielkiej Brytanii), a także ukazania różnic dotyczących prawnego uregulowania wybranych szczegółowych zagadnień związanych z medycznie wspomaganą prokreacją w państwach europejskich.