Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 (Materiały źródło)

Krzysztof Chłapowski

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2017
Stron: 494
Dział:
ISBN: 9788328600249
 
 
 

 

Praca ma charakter wydawnictwa źródłowego, poprzedzonego obszernym wstępem zawierającym także nowe ustalenia merytoryczne. Jest odpowiedzią na postulat zewidencjonowania użytkowników dóbr królewskich w XVI–XVIII w. jako niezbędnej pomocy dla pełnego zbadania przemian w obrębie stanu szlacheckiego, a zwłaszcza w obrębie jego elity.


Opracowanie Krzysztofa Chłapowskiego wpisuje się więc w tak sformułowany postulat badawczy idealnie i ma szansę uzupełnić poważną lukę w polskiej historiografii. Praca jest oparta na bardzo szerokiej kwerendzie źródłowej, która budzi podziw recenzenta. Ma sznsę wejść do kanonu niezbędnych lektur wszystkich historyków zajmujących się historią Polski XVI–XVIII w.

(z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Mikulskiego)