Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej

red. Marta Kłopocka-Jasińska , red. Monika Filipowska-Tuthill

Wydawnictwo: Dom wydawniczy Elipsa, 2018
Stron: 162
Dział:
ISBN/ISSN: 9788380171954

 

Autor: red. Marta Kłopocka-Jasińska , red. Monika Filipowska-Tuthill

Wydawnictwo: Dom wydawniczy Elipsa, 2018

Dział:

Stron: 162

ISBN/ISSN: 9788380171954

Publikacja poświęcona jest immunitetom parlamentarzystów oraz głowy państwa, które analizowane są z perspektywy krajowej i międzynarodowej. Autorami są wybitni eksperci w zakresie podejmowanych problemów badawczych. Za cel publikacji przyjęto krytyczną analizę polskich rozwiązań normatywnych dotyczących immunitetów najwyższych przedstawicieli państwa, a w szczególności celu i zakresu ochrony immunitetowej oraz zagadnień proceduralnych związanych z obowiązywaniem immunitetu, także w kontekście standardów międzynarodowych. Niewątpliwym walorem monografii jest połączenie w niej dwóch perspektyw badawczych, tj. perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej. Są one względem siebie komplementarne i umożliwiają przeprowadzenie całościowej analizy zagadnienia, czyniąc przez to wywody twardo umocowanymi w dorobku doktryny i istotnymi dla jej rozwoju.
Publikacja składa się z dwóch części, z których pierwsza zatytułowana „O istocie immunitetu” poświęcona jest zasadniczym kwestiom odnoszącym się do samej idei immunitetów parlamentarnego i prezydenckiego.
Druga część publikacji nosi tytuł „O kwestiach proceduralnych związanych z immunitetem” i dotyczy szczegółowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem immunitetów w praktyce.