Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Galicja a wojsko austriackie 1772-1867

Michał Baczkowski

Historia Iagellonica. Towarzystwo Wydawnicze, 2017
Staropolska Myśl Polityczna;
Stron: 178
Dział:
ISBN: 9788365080615
Wydanie drukowane
 

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

 Spis treści

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Rozdział 1. Organizacja administracji wojskowej w Galicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Rozdział 2. Pobór i werbunek do armii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.1. Okres 1772–1815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.1.1. Pobór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.1.2. Werbunek ochotników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.2. Okres 1815–1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422.3. Okres 1848–1867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Rozdział 3. Dyslokacja oddziałów austriackich w Galicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.2. Okres 1772–1815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.3. Okres 1815–1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.4. Okres 1848–1867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Rozdział 4. Charakterystyka wojsk austriackich w Galicji pod względemnarodowościowym i społecznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Rozdział 5. Polscy ochotnicy w armii austriackiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Rozdział 6. Armia austriacka a gospodarka Galicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956.1. Inwestycje koszarowo-magazynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956.2. Inwestycje forteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006.3. Wpływ wojska na infrastrukturę komunikacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066.4. Zamówienia i dostawy wojskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Rozdział 7. Wojsko a ludność cywilna Galicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Rozdział 8. Kampanie militarne i koncentracje wojska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Indeks geograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173