Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Anglosemantyzmy w języku polskim - ze słownikiem

Alicja Witalisz

Tertium, 2007
Język Polski dla cudzoziemców;
Stron: 342
Dział:
ISBN: 9788392223450
Wydanie drukowane
 

54,00 48,60

Pozycja dostępna

 

Alicja Witalisz

Tertium, 2007

Język Polski dla cudzoziemców;

Dział:

Stron: 342

ISBN: 9788392223450

Podjęte przez autorkę monografii badania są bardzo potrzebne (...) Wydzielenie zapożyczeń semantycznych jest niełatwym problemem teoretyczno - praktycznym. Autorzy prac poświęconych neosemantyzmom nie podawali kryteriów służących do wydzielenia tej warstwy. W recenzowanej pracy kryteria takie zostały sprecyzowane i zilustrowane przykładami zaczerpniętymi ze zgromadzonego materiału. Tę część rozprawy uważam za szczególnie cenną.
Sądzę, że założenia metodologiczne sformułowane przez autorkę będą wykorzystywane w przyszłości przez innych badaczy. (...) Rozprawa ma walory nie tylko teoretyczno - metodologiczne, ale również praktyczne, gdyż może być wykorzystana w pracach leksykograficznych.
[Z recenzji prof. dr hab. Bogusława Dunaja]

Rozprawa przynosi jedną z najbardziej wnikliwych prób opisu źródeł, mechanizmów oraz technik przenikania anglicyzmów semantycznych do współczesnego języka polskiego, tworząc w tym względzie wzorzec analizy(...).
Równie trwałe korzyści przynosi osobna, leksykograficzna część pracy, na którą składa się niezwykle rzetelnie i oryginalnie opracowany słownik anglosemantyzmów
[Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Stanisława Koziary]