Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rozwój społeczności Federmesser na Nizinie Środkowoeuropejskiej + CD

Iwona Sobkowiak-Tabak

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2017
Stron: 400
Dział:
ISBN: 9788394823757
Wydanie drukowane
 

45,00 40,50

Pozycja dostępna

 

W pracy zaprezentowano kompleksową analizę rozwoju społeczności Federmesser na Nizinie Środkowoeuropejskiej, w późnym glacjale, począwszy od 2. poł. Bøllingu po młodszy Dryas (ok 12 240 -10 630 ВС). Dynamika ich rozwoju była rozpatrywana ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oraz ewentualnego stopnia oddziaływania warunków klimatycznych i środowiskowych na ich zachowanie. Mimo różnic w instrumentarium narzędziowym, stosowanych na przestrzeni czasu odmiennych sposobów pozyskania pożywienia, społeczności te były w stanie stworzyć stosunkowo jednolity system kulturowy, który trwał blisko 1600 lat, ulegając dezintegracji w początkach młodszego Dryasu.

Spis treściWstęp I. Historia badańI.1. Historia pojęcia i klasyfikacje jednostki kulturowej FedermesserI.2. Rozwój badań i zagadnienie genezyI.3. Taksonomia FedermesserI.4. Podsumowanie II. Klimat i chronostratygrafia późnego glacjałuII.1. Środowisko naturalne późnego glacjaluII.2. Chronologia absolutna przemian klimatycznychII.3. Porównanie późnoglacjalnej sukcesji roślinnej w wybranych regionach Niziny ŚrodkowoeuropejskiejII.4. Podsumowanie III. Inwentarze kamienneIII.1. Charakterystyka inwentarzy kamiennychIII.2. Zróżnicowanie typologiczne ostrzy tylcowychIII.3. Ilościowa i jakościowa analiza inwentarzyIII.4. Podsumowanie IV. Chronologia rozwoju społeczności Federmesser IV.1. Stratygrafia stanowiskIV.2. Oznaczanie wieku bezwzględnego - uwagi metodyczne IV.3. Chronologia absolutnaIV.4. Zakresy chronologiczne rozwoju społeczności Federmesser a dystrybucja stanowisk archeologicznych IV.5. Chronologia względna IV.6. Podsumowanie V. Społeczności Federmesser na Nizinie Środkowoeuropejskiej V.l. Zagadnienia demograficzneV.2. Optimal Foraging Theory V.3. Sposoby bytowania V.4. Surowce kamienne V.5. Zagadnienie mobilnościV.6. Podsumowanie VI. Sztuka jako system komunikowaniaVI.1. Przegląd wytworów o znaczeniu symbolicznymVI.2. Podsumowanie VII. Dynamika rozwoju społeczności FedermesserVII.1. Przemiany klimatyczne a rozwój społeczności Federmesser: inercja czy modyfikacja?VII.2. Dlaczego różne znaczy podobne? VII.3. Podsumowanie  Zakończenie BibliografiaIndeks nazw geograficznych i rzeczowych Summary Tabele na CDA. Katalog najważniejszych stanowisk Federmesser z Niziny ŚrodkowoeuropejskiejB. Wykaz oznaczeń radiowęglowych dla stanowisk zlokalizowanych na Nizinie ŚrodkowoeuropejskiejC. Wykaz oznaczeń radiowęglowych dla stanowisk zlokalizowanych w rejonie Sommy i Basenu ParyskiegoD. Zestawienie narzędzi wykorzystanych w analizie dystrybucjiE. Zestawienie zwierzęcych szczątków kostnych