Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Grafika. Portrety. Katalog zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM. REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ, 2017
Stron: 620
Dział:
ISBN: 9788370222321
 
 
 

 

Zbiory graficzne Zamku Królewskiego w Warszawie liczą obecnie niemal 1600 pozycji inwentarzowych. Wśród nich znajdują się wykonane w różnych technikach sceny historyczne i rodzajowe, tematy biblijne i mitologiczne, widoki miast i zbiory kartograficzne, a przede wszystkim portrety, stanowiące aż jedną trzecią tej znakomitej i ciekawej kolekcji. (...) Stale powiększany zbiór zasobu grafiki wiąże się zarówno z darami jak i zakupami, którym przyświecał cel uzupełniania ikonografii królewskiej, w tym m.in. wizerunków Stanisława Augusta. Jednak na szczególną uwagę zasługują donacje. (...)Niniejszy katalog obejmuje 551 wizerunków, w tym grafiki ze zbiorów Fundacji im. Ciechanowieckich.
Katalog portretów graficznych ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie jest pierwszą tak obszerną prezentacją kolekcji. Zawiera nowe ustalenia i porządkuje dotychczasowy stan badań.

(ze wstępu Tomasza Jakubowskiego)