Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Slavia Occidentalis Litteraria 74/1(2017)

Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nau, 2017
Stron: 198
Dział:
ISBN/ISSN: 00810002

 

Autor:

Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nau, 2017

Dział:

Stron: 198

ISBN/ISSN: 00810002

Tom 1. rocznika założonego przez M. Rudnickiego, redaktora pisma w latach 1921-1950, ukazał się w 1921 roku. Do wybuchu II wojny światowej opublikowano w sumie 17 tomów wydanych przez Instytut Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim. Dwa tomy powojenne 18. (1939/47) i 19. (1948) ukazały się nakładem Komitetu Redakcyjnego w składzie M. Rudnicki i L. Zabrocki.

W latach 1949–1959 czasopismo nie ukazywało się. Kolejny 20. tom opublikował w 1960 roku Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN, który samodzielnie patronował rocznikowi do roku 1999, kiedy to ukazał się 56. jego tom. Od roku 2000 po dziś czasopismo jest wydawane wspólnie przez PTPN i UAM. Obecnie zamieszczanie w czasopiśmie prace dotyczą języków i literatur zachodniosłowiańskich, kultury i słowiańskiej komparatystyki literackiej.


W roku 2013 wyodrębniono dwie serie czasopisma: LINGUISTICA (redaktor naczelny Tadeusz Lewaszkiewicz) oraz LITERARIA (redaktor naczelny Bogusław Bakuła), a periodyk został półrocznikiem.

Współwydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza