Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Filozofia i ruchy społeczne

red. Katarzyna Bielinska-Kowalewska

Książka i Prasa, 2017
Stron: 326
Dział:
ISBN: 9788365304544
 
 
 

 

red. Katarzyna Bielinska-Kowalewska

Książka i Prasa, 2017

Dział:

Stron: 326

ISBN: 9788365304544

W określonych momentach dziejowych filozofia przeradza się w myśl emancypacyjnego ruchu społecznego, a nawet rewolucji, stając się ich integralną częścią; w innych momentach natomiast, nawet zrodzona z ruchu emancypacyjnego czy rewolucji, potrafi z biegiem czasu zwrócić się przeciwko nim i stać się częścią składową kontrrewolucji. Uchwycenie tej dialektyki jest szczególnie istotne dla rozważań nad wysiłkami emancypacyjnymi na obrzeżach kapitalizmu rozumianego zarówno jako dominujący sposób produkcji, jak i jako system światowy.

Autorzy i autorki studiują zatem postawiony w tytule książki problem w rozmaitych kontekstach, rozciągających się geograficznie od Rosji przez Europę Wschodnią i Zachodnią po Amerykę Łacińską, a czasowo od końca XIX do końca XX w. Prezentując różnorodne podejścia i rozmaicie rozkładając akcenty, wskazują na nierozerwalny związek historii idei i historii ruchów społecznych.

 

Bardzo ciekawa i niezwykle pożyteczna dla polskiej humanistyki pozycja.

dr hab. Michał Kozłowski

 

Książka wypełnia ogromną lukę.

prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz