Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Listy. Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa

Szetkiewiczów Sienkiewiczowa z , red. Barbara Szargot

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN, 2018
Stron: 356
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365832986

 

Autor: Szetkiewiczów Sienkiewiczowa z , red. Barbara Szargot

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN, 2018

Dział:

Stron: 356

ISBN/ISSN: 9788365832986

Drugie, zmienione i poprawione wydanie listów Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej [...]:
Po pierwsze - rozbudowuje, poszerza i w niektórych wypadkach zmienia naszą wiedzę o biografii i twórczości Sienkiewicza. Określa rolę, jaką w kształtowaniu się osobowości i ewolucji warsztatu pisarza odegrała jego pierwsza żona. Szczególnie ważne - uwidocznione w listach - są relacje między małżonkami, co dodatkowo podkreślają dopiski, najczęściej o charakterze żartobliwym. Tu również odkrywa się poczucie humoru i ironia autora Trylogii.
Po drugie - listy uwydatniają także niezwykłą osobowość Marii, jej intelekt oraz typ uczuciowości. Wskazują na potrzebę dokładniejszego przyjrzenia się jej roli w „Słowie” i wyszukania tekstów przez nią napisanych. Rozstrzygnięte autorstwo studium o Spasowiczu to tylko początek tego kierunku badań.
Po trzecie - to dramatyczne dzieje zmagań z chorobą, będącą „przekleństwem” medycyny XIX wieku. Nakładają się one na poprzednie kwestie, określają wpływ choroby na postępowanie małżonków i ich kontakty z rodzicami.
Z recenzji prof. dra hab. Tadeusza Bujnickiego