Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Obraz osiemnastowiecznej Turcji w "Obserwacjach politycznych państwa Tureckiego..."

wstęp i oprac. Ewa Siemieniec-Gołaś , wstęp i oprac. Sylwia Filipowska

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2018
Stron: 242
Orientalia Polonica, 11
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376389417

 

Autor: wstęp i oprac. Ewa Siemieniec-Gołaś , wstęp i oprac. Sylwia Filipowska

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2018

Orientalia Polonica, 11

Dział:

Stron: 242

ISBN/ISSN: 9788376389417

(...)

Liczącą 415 stron i wydaną w formacie 8° pracę rozpoczyna dedykacja poświęcona królowi Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu. Po niej na stronach 3 do 190 znajduje się część pierwsza dzieła, a na stronach 191 do 415 – część druga. Po każdej część na niepaginowanych stronach umieszczony jest spis treści zatytułowany „Regestr rzeczy znajdujących się w tym dziele”.
Na część I składają się rozdziały o numeracji rzymskimi cyframi od I do VII, a na część drugą od VIII do XV. Po części II
znajduje się osobny, niepaginowany rozdział, zatytułowany „Przydatek”, poświęcony rozważaniom na temat kształcenia
polskiej młodzieży w kraju i za granicą.

fragment Wstępu