Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ustrój państwowy Republiki Estonii

red. Stanislaw Sagan

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018
Stron: 118
Dział:
ISBN: 9788379965038
 
 
 

 

red. Stanislaw Sagan

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018

Dział:

Stron: 118

ISBN: 9788379965038

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Geneza narodu, uwarunkowania geograficzne i państwowość estońska

1. Geneza narodu i państwa

2. Położenie geograficzne

3. Symbole narodowe Estonii

3.1 Godło

3.2 Flaga

3.3 Hymn

4. Ustrój administracyjny i organy administracji rządowej

 

ROZDZIAŁ II

Ewolucja konstytucji estońskich

1. Konstytucje okresu międzywojnia

2. Konstytucje okresu dominacji radzieckiej

3. Obowiązująca konstytucja z 1992 r.

 

ROZDZIAŁ III

Władza ustawodawcza

1. Pozycja konstytucyjna Riigikogu

2. Wybory do Riigikogu

3. Funkcje

4. Organizacja wewnętrzna

5. Status członków parlamentu i frakcje parlamentarne

6. Tryb obrad

7. Postępowanie ustawodawcze

 

ROZDZIAŁ IV

Władza wykonawcza

1. Prezydent Republiki Estonii

1.1 Wybór prezydenta

1.2 Kompetencje prezydenta

2. Rząd

 

ROZDZIAŁ V

Wymiar sprawiedliwości, organy ochrony prawa i Bank Estonii

1. Sądy

2. Prokuratura

 

3. Policja i Straż Graniczna

4. Kanclerz Sprawiedliwości

5. Kontrola Państwowa

6. Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

7. Komisarz ds. równości płci i równego traktowania

8. Bank Estonii

 

ROZDZIAŁ VI

Władze lokalne

1. Administracja rządowa

2. Podstawy prawne samorządu lokalnego

3. Wybory do organów samorządu lokalnego

4. Organizacja i funkcjonowanie samorządu lokalnego

5. Finanse samorządów

6. Stowarzyszenia i Związki Samorządów Lokalnych w Estonii

7. Nadzór nad samorządem lokalnym

 

Konkluzje

 

Bibliografia

Akty prawne

Monografie i pozycje zwarte

Studia i artykuły

Źródła internetowe

 

Summary