Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dociekania kognitywne

red. Agnieszka Libura, red. Daria Bębeniec, red. Hubert Kowalewski

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2018
Stron: 246
Dział:
ISBN: 9788324231638
 
 
 

 

Zebrane w tomie teksty wpisują się w dociekania nad językiem jako kluczem do poznania i kultury, którym od półwiecza patronują autor Dociekań filozoficznych, Ludwig Wittgenstein, i Anna Wierzbicka, autorka Dociekań semantycznych, przynależąc bezpośrednio do językoznawstwa kognitywnego lub czerpiąc obficie z jego dorobku i narzędzi badawczych. Są one świadectwem zarówno kontynuacji, jak i zmian zachodzących w obrębie językoznawstwa kognitywnego, w którym coraz większą wagę przykłada się do badania czynników kontekstualnych decydujących o rozumieniu, np. metafory, a także do analizy samych procesów konstruowaniu sensu on-line, wyłaniających się dynamicznie w określonym kontekście, niejednokrotnie w wyniku integracji pojęciowej czy rekonceptualizacji.

 

SPIS TREŚCI

Agnieszka Libura, Daria Bębeniec i Hubert KowalewskiWstęp  Jerzy Bartmiński O profilowaniu pojęć z punktu widzenia etnolingwistyki kognitywnej  Barbara Lewandowska-TomaszczykKulturowe modele znaczeń emotywnych  Marta FalkowskaZrozumieć innych. Wstępny ogląd pola leksykalnego ‘empatii’ w języku polskim  Marta Dobrowolska-Pigoń Peryferie kategorii STRACHU a jej centrum. Analiza wybranych aspektów semantyki polskich czasowników emocji  Ewa Kowalska-StasiakPedagogie potoczne jako modele złożone. Badanie ankietowe wiedzy ukrytej – analiza kognitywna  Marta Chojnacka-KuraśObrazowanie małżeństwa we współczesnym katolickim dyskursie religijnym (na wybranych przykładach)  Hanna Kaczmarek i Elżbieta Pawlikowska-Asendrych Struktura semantyczna pojęcia HAUS. Analiza w ujęciu kognitywnym  Józef Marcinkiewicz Transfer kategorii liczby w akwizycji języka litewskiego – studium konkretnych użyć  Paulina Nalewajko O dynamiczności struktur pojęciowych. Sceny walki w opowiadaniu Wiedźmin A. Sapkowskiego w oryginale i w przekładzie na język angielski w ujęciu gramatyki kognitywnej Langackera  Krystyna Waszakowa Reinterpretacja procesów integracji przestrzeni mentalnych w wyrazach słowotwórczo pochodnych (na przykładzie compositum biopenetracja)  Indeks rzeczowy  Indeks osobowy