Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dzieła wszystkie XI. Listy 2: 1855-1861 (Norwid)

Cyprian Norwid

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2016
Stron: 575
Dział:
ISBN: 9788373067486
 
 
 

 

«Dzieła wszystkie» Cypriana Norwida, nawiązujące do bogatych edytorskich tradycji pism poety, są pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem przygotowanym przez norwidologów z kilku ośrodków naukowych kraju. Teksty Norwida zostały oparte na autografach (lub ich kopiach), na pierwodrukach albo najbardziej wiarygodnych edycjach. Zachowano przy tym bez zmian słownictwo i składnię pisarza, a fleksję, fonetykę, pisownię i interpunkcję ostrożnie zmodernizowano według zasad, które zostaną podane we Wstępie do całego wydania. «Dzieła wszystkie» przynoszą wiele nowych ustaleń tekstu oraz zawierają – po raz pierwszy – pełny aparat krytyczny: Uwagi edytorskie, Odmiany tekstu (wprowadzone przez autora i wydawców) oraz Objaśnienia. «Dzieła wszystkie» będą się składać z 18 tomów: I–II «Wiersze», III—IV «Poematy», VII-IX «Proza», X-XIV «Listy», XV-XVI «Notatniki», XVII-XVIII «Albumy».