Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Postprawda. Spojrzenie krytyczne

red. Tomasz W. Grabowski, red. Konrad Oświecimski, red. Mirosław Lakomy

WAM, 2018
Stron: 330
Dział:
ISBN: 9788376143545
 
 
 

 

Prezentowany tom studiów zawiera opracowania na temat postprawdy w różnych jej kontekstach. Są to na ogół opinie sceptyczne, zarówno co do zasadności używania tego terminu, jak i jego znaczenia jako zjawiska społecznego. Zasadniczą motywacją do wydania niniejszej publikacji jest ogromny i wciąż postępujący deficyt prawdy w dyskursie publicznym. Ginie ona w natłoku redundantnego jazgotu zmediatyzowanego i zmedializowanego świata. Odbiorca pozostaje bezbronny w obliczu infoataku na niespotykaną dotąd skalę. Mediatyzacja i medializacja sprawiają, iż rzeczywistość niedostrzegalnie przeplata się z jej konstruktami medialnymi, które tworzą tzw. „hiperrzeczywistość”. Tak budowane „obrazy w głowach” pozbawione są mocnego zakorzenienia w rzeczywistości, a więc i w prawdzie. Stwarza to pole do różnego rodzaju nadużyć oraz niebezpieczeństwo polegające na niewierności uczestnika dyskursu publicznego prawdzie i jej etycznym oraz moralnym wymogom. Jest to nasze wspólne zmartwienia i troska jednocześnie o to, jak przywrócić etos prawdy w komunikacyjnych relacjach międzyludzkich.

_____________________________

Książka prezentuje bardzo przyzwoity poziom merytoryczny, pomimo zróżnicowanych podejść do tematu i niekiedy przyczynkarskiego charakteru zagadnień szczegółowych. Uderza także bardzo dojrzała szata językowa oraz przekonujący i pozbawiony powierzchowności wywód logiczny każdego z tekstów.

Prof. dr hab. Joachim Diec