Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Fonetyka rosyjska. Praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami

Jakub Walczak

Dom Wydawniczy PWN, 2018
Stron: 150
Dział:
ISBN: 9788301198725
 
 
 

 

Jakub Walczak

Dom Wydawniczy PWN, 2018

Dział:

Stron: 150

ISBN: 9788301198725

Książka Jakuba Walczaka zawiera niezwykle wartościowy zbiór ćwiczeń i tekstów, uwzględniających najczęstsze i najistotniejsze dla cudzoziemców problemy związane z rosyjską wymową. (…)

Najważniejsze zalety pracy:

  • Precyzyjnie przemyślana struktura publikacji, układ i zawartość ćwiczeń pozwalające szybko przyswoić i utrwalić materiał językowy;
  • Cenne z punktu widzenia glottodydaktyki komentarze lingwistyczne, poświęcone opisowi naj-bardziej newralgicznych dla Polaków (i nie tylko) procesów fonetycznych typowych dla języka rosyjskiego i zarazem obcych językowi polskiemu;
  • Obszerna bibliogra?a najnowszych prac z zakresu fonetyki, umożliwiająca wszystkim zainteresowanym dogłębne studia nad fonetyką rosyjską i słowiańską. (…)

Autor jest nie tylko teoretykiem, ale przede wszystkim doświadczonym praktykiem, który potra? prognozować trudności oraz potrzeby uczących się i odpowiednio na nie zareagować. Podręcznik będzie stanowić nieocenioną pomoc w nauczaniu fonetyki rosyjskiej w środowisku obcojęzycznym. (…) Uniwersalizm podręcznika polega także na tym, że z powodzeniem może on być wykorzystany w odwrotnym kierunku, a mianowicie na zajęciach z praktycznej fonetyki języka polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym – w liceach oraz na poziomie licencjackim na uczelniach wyższych. Zamieszczone ćwiczenia mogą być również wykorzystywane jako materiały przygotowujące do egzaminu certy?- kacyjnego z języka rosyjskiego jako obcego.

Z recenzji wydawniczej dra hab. Krzysztofa Kusala